Jesienny konkurs Szymelki

Jesienny konkurs Szymelki

Uwaga jesienny konkurs!

Kochani zapraszamy do udziału w konkursie. Wystarczy przesłać nam zdjęcie ulubionego kącika czytelniczego (na adres kontakt@szymelka.pl) lub umieścić je pod postem konkursowym na FB.

Do wygrania książki Wydawnictwa Media Rodzina, któremu dziękujemy za przesłanie nagród!

Prosimy o informację, którą nagrodę w razie wygranej sobie życzycie do wyboru: Nevermoore. Przypadki Morrigan Crow lub Wesoły Ryjek i Jesień.REGULAMIN KONKURSU JESIENNEGO

§1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska prowadzący Księgarnię Rodzinną Szymelka.

§2

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa poprzez wykonanie fotografii ulubionego kącika czytelniczego

§3

Przepisy ogólne

1. Nadsyłanie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny

3. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, udziału nie może brać przedstawiciel organizatora i jego rodziny.

4. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

     - posiada pełnie praw autorskich do zdjęć, osobistych i majątkowych,

     - posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciu i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i  publicznej prezentacji,

     - zgłoszone do konkursu zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych,

    - udziela organizatorowi konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie ze zdjęcia w celu jego publikacji na stronie szymelka.pl oraz na fanpage’u strony szymelka.pl.

 1. Czas trwania konkursu od 15 listopada do 25 listopada 2018 r.  do godziny 20.00.
 2. Zgłoszenie do konkursu musi nastąpić poprzez umieszczenie fotografii pod postem informującym o konkursie na fanpage’u strony Szymelka.pl lub poprzez przesłanie fotografii na adres mailowy: kontakt@szymelka.pl – w tytule maila: Konkurs.
 3. Fotografie umieszczone po upływie terminu konkursu nie będą uwzględniane w pracach komisji oceniającej.

§3

Komisja Oceniająca

 1. Organizator powoła Komisję Oceniającą, której zadaniem będzie wyłonienie trzech prac, które zostaną nagrodzone.
 2. Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu i oryginalność ujęcia tematyki.
 3. Ocena prac przez Komisję nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 20.00.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§4

Wyniki i nagrody

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u i na stronie Szymelka.pl
 2. Organizator przewiduje dziesięć równorzędnych nagród książkowych ufundowanych przez Wydawnictwo Media Rodzina.
 3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Nagrody zostaną wysłane osobom nagrodzonym przesyłką pocztową lub kurierską na adresy podane przez laureatów. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagrody w Księgarni Rodzinnej Szymelka w Gdyni.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code