Od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 realizujemy projekt „Księgarnia Rodzinna Szymelka – małe centrum czytelnictwa”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”. Celem głównym zadania jest utworzenie i rozwój księgarni stacjonarnej Szymelka propagującej świadome czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Cel będzie realizowany poprzez działania animujące czytelnictwo głównie poprzez promocyjne i edukacyjne uświadamiające wpływ czytania na rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny dzieci.
Będziemy informować o działaniach podejmowanych w ramach tego projektu. Zapraszamy do śledzenia wiadomości na naszej stronie oraz na FB.