REGULAMIN SKLEPU

 

 
§ 1.
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących, zasady korzystania ze sklepu internetowego szymelka.pl zwanego dalej „Sklepem" oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosownie do obowiązujących przepisów.
2.    Osoby dokonujące zakupów w Sklepie, zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani, zwani są dalej „Kupującymi”.
3.    Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa (m.in. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji), a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219  z poźn. zm.) i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego wyrobów.
4.    Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
5.    Wszelkie informacje nt. artykułów zamieszczonych w Sklepie, takie jak opisy, parametry, ceny, reklamy nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
§ 2
Prawa i obowiązki Kupującego

1.    Do korzystania ze swojego konta w Sklepie ma prawo jedynie osoba, której dane osobowe zostały użyte w procesie rejestracji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym zarejestrowany użytkownik udostępnił swoje Konto.
2.    Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu rejestracji oraz podczas składania zamówień.
3.    Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania jak również do żądania ich usunięcia – więcej w Polityka Prywatności.
4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje Kupujących, zarówno zarejestrowanych jak i tych którzy nie założyli konta w Sklepie, a dokonali zamówienia w sklepie internetowym, telefonicznie lub mailowo.
5.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Sklepie, a co się z tym wiąże, poprzez wyrażenie zgody na związane z tym warunki i akceptację regulaminu. Kupujący, może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta należy zgłosić takie żądanie administratorowi Sklepu, który jest zobowiązany do likwidacji konta w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotowego żądania.
6.    Wszelkie treści i zdjęcia zamieszczone w Sklepie mogą być wykorzystywane jedynie na własny użytek. Kopiowanie i udostępnianie ich w innym zakresie nie jest dopuszczalne.
7.    W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą składanej reklamacji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać na adres mailowy: sklep@szymelka.pl, bądź na adres: Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska, ul. Pod lasem 7, 84-207 Koleczkowo. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia maila na skrzynkę pocztową lub korespondencji listowej do siedziby firmy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany mailowo oraz listem poleconym.
§ 3
Prawa i obowiązki Sklepu
 
1.    Sklep ma prawo odmówić rejestracji Kupującego, przyjęcia zamówienia, bądź też usunąć konto Kupującego, zwłaszcza w przypadkach, gdy:
a) poda on nieprawdziwe dane,
b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich, w  szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
c) dopuści się zachowań niezgodnych z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży artykułu(ów) w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W razie wycofania artykułu po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sklep w miarę możliwości będzie starał się zrealizować zamówienie w pełni, bądź niezwłocznie poinformuje o niedostępności zamówionego artykułu za zwrotem wpłaconej ceny.
3.    Firma Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska oraz prowadzony przez nią sklep szymelka.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
4.    Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 
§ 4
Składanie i realizacja zamówień

1.    Kupujący składa zamówienie, wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia po umieszczeniu wszystkich zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową.
2.    Aby zamówienie mogło być realizowane, osoby składające zamówienie bez rejestracji w sklepie proszone są o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w link, wysyłany mailem po złożeniu zamówienia.
3.    Brak zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od momentu jego złożenia, a w przypadku osób, o których mowa w ust 2 - od chwili potwierdzenia zamówienia, powoduje jego anulowanie, chyba że Kupujący skontaktuje się ze Sklepem w sprawie terminu zapłaty za zamówienie.
4.    Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie szymelka.pl jest adres wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia, chyba, że Kupujący wybrał inny punkt odbioru osobistego, wtedy miejscem spełnienia świadczenia jest ten punkt.
5.    Zamówienia w Sklepie szymelka.pl mogą składać także osoby nie posiadające konta w Sklepie (osoby niezarejestrowane), za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane będą następnego dnia roboczego.
7.    Zamówienie jest realizowane w możliwie najkrótszym czasie - uzależnionym od dostępności towaru widniejącej w karcie każdego produktu.
8.    Jeżeli Kupujący wybrał formę płatności „z góry” (przelew na konto, płatności on-line), termin realizacji zamówienia liczy się od momentu wpływu należności na konto.
9.    Jeżeli Kupujący wybrał formę płatności „za pobraniem” (przesyłka pobraniowa kurierska), termin realizacji zamówienia liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.
10.    Dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez wysyłkę paczki pod adres wskazany w formularzu zamówienia, w mailu lub telefonicznie (Sklep nie weryfikuje poprawności adresów).
11.    Koszty wysyłki ponosi Kupujący.
12.    Termin otrzymania przez Kupującego przesyłki z zamówieniem liczony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce wynikające z po stronie doręczycieli (Poczty Polskiej, czy firm kurierskich).
§ 5
Ceny i płatności

1.    Ceny artykułów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
2.    Kupujący składając zamówienie akceptuje cenę artykułu.
3.    Ceny artykułów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Kupujący z zastrzeżeniem §6 pkt 6 niniejszego regulaminu.
4.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów w każdym momencie. Przy zamówieniach będących w trakcie realizacji obowiązuje cena z daty złożenia zamówienia.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych artykułów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów bądź na określony czas) w ramach ich wyprzedaży lub promocji.
6.    Szczegóły dotyczące danej promocji wynikają z regulaminu promocji dostępnego w Sklepie lub są umieszczone na stronach Sklepu.
7.    Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
8.    Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Fakturę VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego. Aby otrzymać fakturę VAT Kupujący zaznacza odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz podaje dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
9.    Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) przelew tradycyjny – Kupujący dokonuje zapłaty za zamówienie poprzez bezpośrednią wpłatę na konto bankowe Sklepu: mBank 70 1140 2017 0000 4902 1278 9758
b) płatność przez tpay.com - Kupujący dokonuje zapłaty poprzez płatności on-line, za pośrednictwem serwisu tpay.com prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości).
c) płatność przy odbiorze – w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego umożliwia się zapłatę za zamówienie pracownikowi Sklepu. W przypadku wysyłki „za pobraniem” umożliwia zapłatę za zamówienie listonoszowi/kurierowi przy dostarczeniu przesyłki.   
§ 6
Koszt i rodzaje przesyłek

1.    Zamówione towary wysyłane są na adres wskazany w formularzu zamówienia, bądź adres wynikający z korespondencji mailowej lub informacji telefonicznej.
2.    Wysyłka zakupionych artykułów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
3.    Przy łącznej kwocie zamówienia nie przekraczającej 250 zł, koszt wysyłki ponosi Kupujący.
4.    Zestawienie poszczególnych rodzajów dostawy oferowanych przez Sklep, wraz z ich kosztami, znajduje się na stronie szymelka.pl w zakładce „Dostawa”. Ceny przesyłek uzależnione są od kwoty zamówienia i formy płatności
5.    Sklep realizuje przesyłkę „za pobraniem” za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt przesyłki pobraniowej jest taki sam, niezależnie od wartości zamówienia.
6.    Przy łącznej wartości zamówienia powyżej 250 zł – koszt wysyłki za pośrednictwem Kuriera, pokrywa Sprzedający – przesyłka GRATIS. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych.
7.    W przypadku artykułów będących na stanie w magazynie wysyłka następuje zazwyczaj w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty (przy płatności z góry) lub od chwili potwierdzenia zamówienia (płatność „za pobraniem”). Jeżeli termin realizacji się wydłuża, Kupujący jest informowany o tym na bieżąco. W przypadku artykułów w danej chwili niedostępnych lub na zamówienie Kupujący informowany jest o czasie realizacji indywidualnie - mailowo bądź telefonicznie.
8.    Klient poinformowany o niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub opóźnieniu terminu dostawy podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność Klientowi.
9.     Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Zmiana zamówienia możliwa jest tylko do czasu skompletowania zamówienia przez magazyn.   Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem poprzez e-mail kontakt@szymelka.pl.
10.   W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki nadanej kurierem w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania, powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep. Jeżeli Kupujący bezpodstawnie odmówi odebrania pełnowartościowej przesyłki, wraca ona do Sklepu, natomiast Kupujący zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.
11.    W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki nadanej Pocztą Polską w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania, powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep. Jeżeli Kupujący bezpodstawnie odmówi odebrania pełnowartościowej przesyłki, wraca ona do Sklepu, natomiast Kupujący zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.
12.    W przypadku bezzasadnego odesłania towaru do Sklepu, Kupującemu zostanie ponownie wysłany towar, lecz dopiero po opłaceniu przez Kupującego kosztów ponownej przesyłki.
13.     Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, z uwzględnieniem wagi, wymiarów i kraju, do którego przesyłka ma być wysłana. Niezbędny jest wcześniejszy kontakt mailowy bądź telefoniczny. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą. W przypadku przesyłek zagranicznych, jeżeli koszt przesyłki nie zostanie naliczony automatycznie w trakcie składania zamówienia, należy wysłać list elektroniczny (e-mail) pod adres: sklep@szymelka.pl.
14.     Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.
§ 7
Zwroty

1.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsument kupujący towar na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego) może odstąpić od umowy ( za zwrotem towaru) bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru.
2.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu z ust. 1 wystarczy nadanie pisemnego oświadczenia przesyłką pocztową przed jego upływem. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną – w drodze przesłanej wiadomości e-mail z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3.    Zwrotowi podlega tylko kompletny towar, nie posiadający śladów użytkowania, z nienaruszonymi metkami, czysty, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Razem ze zwracanym towarem należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeżeli wcześniej nie zostało ono przesłane drogą mailową). Kupujący może napisać oświadczenie własnoręcznie na kartce, korzystając z ogólnie dostępnego wzoru bądź zwracając się do Sklepu z prośbą o przesłanie wzoru takiego oświadczenia w formie elektronicznej.
4.    O zamiarze odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu towaru należy poinformować Sklep za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@szymelka.pl
5.    Zwracany towar należy wysyłać na adres: Księgarnia Rodzinna Szymelka, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8/U1, 81-383 Gdynia.
6.    Zwrot dokonanej płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwróconego towaru (nie dłużej niż w terminie 14 dni), na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Zwracana kwota obejmuje koszt towaru oraz koszt najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep (zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep jest zobowiązany do zwrotu najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie, bez względu na to jaki rodzaj przesyłki został wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia).
7.    Koszt odesłania towaru do Sklepu w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący.
8.    Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwrot wszelkich kosztów następuje po otrzymaniu przez Sklep zwróconego towaru.
 
§ 8
Reklamacje

1.    Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią za wady oraz gwarancją producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) . Konsument ma prawo do złożenia reklamacji rzeczy wadliwej. Może skorzystać albo z gwarancji producenta albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). Kupujący sam decyduje o wyborze podstawy prawnej reklamacji (rękojmi lub gwarancji).
2.    Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru. Reklamację rozpatruje gwarant a nie sklep internetowy szymelka.pl. Sklep internetowy na życzenie konsumenta zwraca się w jego imieniu do gwaranta. W tym celu Kupujący przesyła produkt wraz z pisemną reklamacją do Sprzedawcy , który przekazuje go do autoryzowanego serwisu producenta.
3.    Kupujący może zgłosić Reklamację produktu z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzi, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Sklep internetowy szymelka.pl przyjmie i rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego, uznaje się ją za uzasadnioną.
4.    Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i przechowywania, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
5.    W celu skutecznego zareklamowania produktu z tytułu rękojmi Kupujący zwraca towar wraz z pisemną reklamacją z przywołaniem opisu wad oraz określeniem oczekiwań- naprawa, wymiana na produkt wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie i zwrot środków ( gdy wada jest istotna , a wymiana lub naprawa już nastąpiła lub jest niemożliwa ) i dowodem zakupu towaru w sklepie.
6.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie, a w razie braku możliwości wymiany lub naprawy reklamowanego towaru Kupującemu przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy za zwrotem towaru , po czym nastąpi zwrot uiszczonej płatności na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
7.    Reklamowany towar należy wysyłać na adres:Księgarnia Rodzinna Szymelka, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8/U1, 81-383 Gdynia.
 
 § 9
Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska, ul. Pod lasem 7, 84-207 Koleczkowo. NIP: 9580556491.
2.    Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.    
§ 10
Newsletter

1.    Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednie opcji (Newsletter) w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Zaznaczając odpowiednią opcję wyraża chęć na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail biuletynu informacyjnego tzw. Newslettera sklepu internetowego szymelka.pl.
2.    Kupujący w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na dole każdej wiadomości Newsletter wysyłanej do Kupującego lub poprzez zgłoszenie rezygnacji drogą mailową obsłudze Sklepu na adres kontakt@szymelka.pl.
 
§ 11
Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).
2.    Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3.    W celu zapewnienia wysokiej jakości usług sklep internetowy szymelka.pl korzysta z informacji zapisywanych i odczytywanych na urządzeniach Kupującego (tzw. plików cookies). Kupujący może w dowolnym momencie ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki  internetowej  lub  za  pomocą konfiguracji usługi. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookie.
4.    Spory wynikłe z transakcji między Kupującym a Sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania umowy.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Użytkownicy zarejestrowani przed wprowadzeniem zmian w regulaminie muszą przyjąć i stosować nowe zapisy regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia ich o zmianie regulaminu. Powiadomienie o zmianie regulaminu wysyłane jest do wszystkich  użytkowników drogą elektroniczną, na adres wskazany przez użytkownika przy rejestracji. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
6.    Aktualny regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”. Klient może zażądać udostępnienia regulaminu. Wysyłany jest on nieodpłatnie Klientowi) na adres e-mail podany podczas rejestracji, bądź podany przez Klienta w korespondencji mailowej.
7.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu.
8.    Nazwa Sklepu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www.szymelka.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z poźn. zm.) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 776 z poźn. zm.). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków producentów oferowanych w Sklepie towarów (w tym wydawców) lub innych przedsiębiorców
9.    Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2016 r.
10.    Ostatnia zmiana Regulaminu w związku z dostosowaniem do RODO w dniu 24.05.2018r.