"Literacka Apteka w Księgarni Rodzinnej Szymelka" to nowy projekt Fundacji La Buka współpracującej z Księgarnią Rodzinną Szymelka.  Projekt będzie realizowany przez 7 miesięcy od czerwca do końca grudnia 2018 r na terenie Gdyni i okolic. Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i rodzin. Cel będzie realizowany poprzez działania animujące czytelnictwo głównie poprzez promocyjne, edukacyjne (konsultacje) oraz warsztatowe uświadamiające wpływ czytania na rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny dzieci. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Partnerstwo dla Książki.