ZAJĘCIA

W ramach naszej działalności będziemy zapraszać na przygotowane przez nas zajęcia warsztatowe oraz wydarzenia kulturalne. Oczywiście wszystko w kręgu literatury i psychologii... W naszej ofercie pojawiać się będą spotkania z pisarzami, warsztaty inspirowane ciekawymi książkami dla dzieci, warsztaty rodzinne oraz psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców itd.

O wszystkich nowych zajęciach będziemy informować na bieżąco i zapraszać do zgłoszeń na konkretne wydarzenie przy pomocy formularza.


Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach

Wydarzenie:

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika:

Imię i nazwisko opiekuna

(w przypadku zgłoszenia dziecka):

Telefon kontaktowy:

Adres email: